Köpvillkor

©

Köpvillkor allmänt.

Välkomna till SilverShop.se, nu i Sverige efter 14 år utomlands i Thailand med samma ägare.
Dessa allmänna köpvillkor gäller mellan firma V. L. Silvershop org. nr: 5312096919 med säte i Sverige, och webbplatsen www.SilverShop.se och dig som gör en beställning från oss via webbplatsen.             Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din  beställning och därmed köper en vara av oss via webbplatsen.

Utöver villkoren gäller även firmans integritetspolicy länk: https://www.silvershop.se/page...
I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.
Du  som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under  förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmans samtycke för  att få beställa hos oss. Alla bedrägerier polisanmäls.
Vi kan när som  helst ändra dessa villkor, men de villkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. För att kunna genomföra ett köp  via Webbplatsen måste du acceptera köpvillkoren.

Vad säger distans- och hemförsäljningslagen? För komplett information om Distans- och hemförsäljningslagen, läs mer på: www.konsumentverket.se

Konsumentskydd

1. För privatkonsumenter gäller nya Konsumentköplagen från 1/5-22 och Distanslagen.

2. För företag gäller Svenska Köplagen.

Beställningar
Efter  mottagen beställning skickar SilverShop.se så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när vi skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post från [email protected]. Om några frågetecken om beställningen uppstår, kontaktar vi Er.

Produkten

All lagervara har specifikation över produktens vikt, längd, bredd och tjocklek. Exakt vikt och pris justeras in vid varje leverans för specialbeställningar och ej lagervara, när de är färdig-smidda!  Eftersom alla smycken är handsmidda kan ytan, måtten, bredd och tjocklek variera något från utsatt typmått, p.g.a.  hand-smide.

Priser.

Vid beställning av lagervara gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges  på webbplatsen. 

 Betalningsalternativ.

Klarna delbetalning och faktura. Payson Delbetalning och Faktura.   Dessutom direktbetalning bank.    Kortbetalning: Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club och Discover Card..

Fri frakt. Postnord via ombud i brev/kartong. Fri frakt gäller endast om kunden fullföljer sin beställning.

Leveranser
Du  kan även följa din leverans via internet med ditt kolli-ID. Det är köparens ansvar att den adress och telefonnummer som  meddelats till oss vid beställningstillfället är rätt, för att få en  snabb och korrekt leverans. Normal leveranstid 2 dagar för lagervara.

Postnords rekommenderade brev hämtar du på ditt utlämningsställe.

Leveranstid för ej lagervara/specialbeställningar är normalt ca: 35 arbetsdagar, runt jul och nyår är leveranstiden längre, beroende på hur mycket jobb smederna  har för tillfället.

Om beställningen inte hämtas ut från utlämningsstället av kunden, debiteras kunden transportkostnader inkl. returkostnader. Plus en enligt lag administrativ  kostnad a´150 kronor. Beställaren har fullt ansvar för de icke utkvitterade produkterna tills de återkommit till SilverShop.se.

 

Förändring av order Kund äger givetvis fram till den punkt order sänds eller innan den börjat smidas, rätt att stoppa eller  ändra ordern. Notera att order som redan skickats/ levererats kan av självklara skäl ej kan ändras, samma gäller icke lagervara för länkar 20 mm och bredare om smeden redan påbörjat sitt arbete med din beställning.

Avbeställning
Avbeställning  av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern  skickats/ levererats. Avbeställning av specialbeställning eller ej lagerförd vara är ej möjlig efter att beställningen är lagd hos silversmeden. Avser även alla icke lagervara länkar 20 mm och bredare.

Ångerrätt
Som  privatperson har du enligt Distansavtalslagen vilken trädde i kraft 2000-06-01 rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, från mottagandet av varan. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen  kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som  krävs för att tillämpa ångerrätten. Om varan används innan, kan du ej  åberopa ångerrätten.  Ingen ångerrätt på specialbeställningar från kunden.  Returen av vara som returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad, Distansavtalslagen ger ej kund rätt att begära återbetalning av  kostnader för transport & transaktionskostnader eller annan utförd  tjänst. Varan skall återsändas väl emballerad till vår postadress Ingemar Pettersson Berguvsgränd 8. 745 60 Enköping.

Ångerrätt av specialbeställning 20 mm och grövre eller ej lagerförd vara är ej möjlig efter att beställningen är lagd hos silversmeden. Avser alla icke lagervara 20 mm och bredare. Du som gör en beställning på länkar 20 mm och uppåt ska veta att du kan fullfölja beställningen fullt ut.

Reklamationer
Privatpersoner  har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett  vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garanti-periodens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på  fanns redan vid leveranstillfället. Vid reklamation betalar SilverShop.se alla transport kostnader efter tidigare överenskommelse  via mejl.

Returer
Retur, reklamation eller  ångerrätt sker efter tydlig ö.k. via mejl. Allt för att få en  problemfri hantering och göra returen enkel för kunden. Vid returer p.g.a. fel från SilverShop.se betalar SilverShop.se alla  transport kostnader efter tidigare överenskommelse via mail. Vid retur, reklamation eller ångerrätt betalar kunden den faktiska fraktkostnaden även på 1:a leveransen då produkten levererats felfri.

Vid  byte p.g.a. fel vald storlek skickas varan tillbaks till Silvershop.se därefter skickar Silvershop.se ny vara med den storlek som kunden  önskar, kunden betalar den faktiska fraktkostnaden. Priset för varan kan beroende på varans vikt justeras upp eller ner efter vad kunden beställt. Den returnerade varan skall naturligtvis  vara oanvänd, och emballeras väl utav kunden. Vid byte betalar kunden alla extra kostnader.

Varan skall återsändas via Postnord's ombud  i rekommenderat brev och väl emballerad till vår postadress:              I .Pettersson, S-Shop. Berguvsgränd 8. 745 60 Enköping.  Meddela kollinumret till [email protected].

Dataförlust
Vi  kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar alltid kunden att vital information på hårddisk  eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av  åtgärd, sparas på lämpligt medium.
Support
För  support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid  fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation är kunden  alltid välkommen till vår kundtjänst, [email protected]

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel och fel-information, på samtliga artiklar i vårt sortiment.

Produkterna  i SilverShop.se är för kundens säkerhet alltid mått och vikt-information i produktbeskrivningen. Produkterna i butiken är äkta hantverk, varje smycke är unikt.

Smyckena smids av våra stolta silversmeder i Thailand, som har generationer av silversmeder bakom sig.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure
I  händelse av krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden,  myndighets beslut, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Välkomna till ett säkert köp hos SilverShop.se 2000 – 2024